Left direction
Right direction

Service

service2

Products

28_plc_3U

Contact

contactus

About us

2010-03-02_145730

Số người đang xem

We have 5 guests online

FanPage Facebook

Dòng Servo MR-J2S
servo-mrj-2s I.Giới thiệu:
Mitsubishi Servomotor MR-J2S Series - Servo MR-J2S, bộ khuyếch đại Servo, điện áp 200-230VAC, 50/60Hz, có hệ thống hãm linh động (Dynamic Brake)

II.Dãy sản phẩm
Mã hàng
Công suất ngõ ra
Nguồn cấp
MR-J2S-10A
0.1kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B
0.1kW
MR-J2S-10A1
0.1kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B1
0.1kW
MR-J2S-20A
0.2kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B
0.2kW
MR-J2S-20A1
0.2kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B1
0.2kW
MR-J2S-40A
0.4kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B
0.4kW
MR-J2S-40A1
0.4kW
1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B1
0.4kW
MR-J2S-60A
0.6kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B
0.6kW
MR-J2S-60A4
0.6kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B4
0.6kW
MR-J2S-70A
0.7kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-70B
0.7kW
MR-J2S-100A
1.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B
1.0kW
MR-J2S-100A4
1.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B4
1.0kW
MR-J2S-200A
2.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B
2.0kW
MR-J2S-200A4
2.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B4
2.0kW
MR-J2S-350A 3.5kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B 3.5kW
MR-J2S-350A4 3.5kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B4 3.5kW
MR-J2S-500A 5.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B 5.0kW
MR-J2S-500A4 5.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B4 5.0kW
MR-J2S-700A 7.0kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B 7.0kW 
MR-J2S-700A4 7.0kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B4 7.0kW
MR-J2S-11KA
11kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB
11kW 
MR-J2S-11KA4
11kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB4
11kW
MR-J2S-15KA
15kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB
15kW 
MR-J2S-15KA4
15kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB4
15kW
MR-J2S-22KA
22kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB 22kW 
MR-J2S-22KA4
22kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB4
22kW
MR-J2S-30KA
30kW
3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB
30kW 
MR-J2S-30KA4
30kW
3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB4
30kW

Mã hàng  Công suất
ngõ ra
Torque
Rated/Max
rmp
Rated/Max
Độ phân giải
Encoder
Chuẩn
bảo vệ
HC-KFS series servo motor
HC-KFS053
0.05kW
0.16/0.48 Nm 3000/4500
131.072 xung/vòng
IP55
HC-KFS13
0.1kW
0.32/0.95 Nm
HC-KFS23
0.2kW
0.64/1.9 Nm
HC-KFS43 0.4kW
1.3/3.8 Nm
HC-KFS73
0.75kW 2.4/7.2 Nm
HC-KFS46
0.4kW
0.64/2.87 Nm 6000/6000
HC-KFS410
0.4kW
0.38/1.91 Nm
10000/10000
HC-MFS series servo motor
HC-MFS053
0.05kW
0.16/0.48 Nm
3000/4500
131.072 xung/vòng
IP55
HC-MFS13
0.1kW
0.32/0.95 Nm
HC-MFS23
0.2kW
0.64/1.9 Nm
HC-MFS43
0.4kW
1.3/3.8 Nm
HC-MFS73
0.75kW
2.4/7.2 Nm
HC-SFS series servo motor (200VAC)
HC-SFS81
0.85kW
8.12/24.4 Nm
1000/1500
131.072 xung/vòng
IP65
HC-SFS121
1.2kW
11.5/34.4 Nm
1000/1200
HC-SFS201
2.0kW
19.1/57.3 Nm
HC-SFS301
3.0kW
28.6/85.9 Nm
HC-SFS52
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
HC-SFS102
1.0kW
4.78/14.4 Nm
HC-SFS152
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-SFS202
2.0kW
9.55/28.5 Nm
2000/2500
HC-SFS352
3.5kW
16.7/50.1 Nm
HC-SFS502
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
HC-SFS702
7.0kW
33.4/100 Nm
HC-SFS53
0.5kW
1.59/4.77 Nm
3000/3000
HC-SFS103
1.0kW
3.18/9.55 Nm
HC-SFS153
1.5kW
4.78/14.3 Nm
HC-SFS203
2.0kW
6.37/19.1 Nm
HC-SFS353
3.5kW
11.1/33.4 Nm
HC-SFS series servo motor (400VAC)
HC-SFS524
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
131.072 xung/vòng
IP65
HC-SFS1024
1.0kW
4.78/14.4 Nm
HC-SFS1524
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-SFS2024
2.0kW
9.55/28.5 Nm
2000/2500
HC-SFS3524
3.5kW
16.7/50.1 Nm
HC-SFS5024
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
HC-SFS7024
7.0kW
33.4/100 Nm
HC-LFS series servo motor
HC-LFS52
0.5kW
2.39/7.16 Nm
2000/3000
131.072 xung/vòng
IP65
HC-LFS102
1.0kW
4.78/14.4Nm
HC-LFS152
1.5kW
7.16/21.6 Nm
HC-LFS202
2.0kW
9.55/28.5 Nm
HC-LFS302
3.0kW
14.3/42.9 Nm
HA-LFS 1000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS601
6.0KW
57.3/172 Nm
1000/1200
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS801
8.0kW
76.4/229 Nm
HA-LFS12K1
12.0kW
115/344 Nm
HA-LFS15K1
15.0kW
143/415 Nm
HA-LFS20K1
20.0kW
191/477 Nm
HA-LFS25K1
25.0kW
239/597 Nm
HA-LFS30K1
30.0kW
286/716 Nm
HA-LFS37K1
37.0kW
535/883 Nm
HA-LFS 1000r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS6014 6.0kW
57.3/172 Nm
1000/1200
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS8014 8.0kW
76.4/229 Nm
HA-LFS12K14 12kW
115/344 Nm
HA-LFS15K14 15kW
143/415 Nm
HA-LFS20K14 20kW
191/477 Nm
HA-LFS25K14 25kW
239/597 Nm
HA-LFS30K14 30kW
286/716 Nm
HA-LFS37K14 37kW
353/883 Nm
HA-LFS 1500r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS701M
7.0kW
44.6/134 Nm
1500/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS11K1M
11.0kW 70.0/210 Nm
HA-LFS15K1M
15.0kW
95.5/286 Nm
HA-LFS22K1M
22.0kW
140/350 Nm
HA-LFS30K1M
30.0kW
191/477 Nm
HA-LFS37K1M
37.0kW
236/589 Nm
HA-LFS 1500r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS701M4
7.0kW
44.6/134 Nm
1500/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS11K1M4
11.0kW
70.0/210 Nm
HA-LFS15K1M4
15.0kW
95.5/286 Nm
HA-LFS22K1M4
22.0kW
140/350 Nm
HA-LFS30K1M4
30.0kW
191/477 Nm
HA-LFS37K1M4
37.0kW
236/589 Nm
HA-LFS45K1M4
45.0kW
286/716 Nm
HA-LFS50K1M4
50.0kW
318/796 Nm
HA-LFS 2000r/min series servo motor (200VAC)
HA-LFS502
5.0kW
23.9/71.6 Nm
2000/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS702
7.0kW
33.4/100 Nm
HA-LFS11k2
11.0kW
52.5/158 Nm
HA-LFS15K2
15.0kW
71.6/215 Nm
HA-LFS22K2
22.0kW
105/263 Nm
HA-LFS30K2
30.0kW
143/358 Nm
HA-LFS37K2
37.0kW
177/442 Nm
HA LFS 2000r/min series servo motor (400VAC)
HA-LFS11k24
11.0kW
52.5/158 Nm
2000/2000
131.072 xung/vòng
IP44
HA-LFS15K24
15.0kW
71.6/215 Nm
HA-LFS22K24
22.0kW
105/263 Nm
HA-LFS30K24
30.0kW
143/358 Nm
HA-LFS37K24
37.0kW
177/442 Nm
HA-LFS45K24
45.0kW
215/537 Nm
HA-LFS55K24
55.0kW
263/657 Nm
HC-RFS series servo motor
HC-RFS103 1.0kW 3.18/7.95 Nm
3000/4500 131.072 xung/vòng IP65
HC-RFS153 1.5kW 4.78/11.9 Nm
HC-RFS203 2.0kW 6.37/15.9 Nm
HC-RFS353 3.5kW 11.1/27.9 Nm
HC-RFS503 5.0kW 15.9/39.7 Nm
HC-UFS series servo motor
HC-UFS72 0.75kW 3.58/10.7 Nm
2000/3000 131.072 xung/vòng IP65
HC-UFS152 1.5kW 7.16/21.6 Nm
HC-UFS202 2.0kW 9.55/28.5 Nm
HC-UFS352 3.5kW 16.7/50.1 Nm
2000/2500
HC-UFS502 5.0kW 23.9/71.6 Nm
HC-UFS13 0.1kW 0.32/0.95 Nm
3000/4500
HC-UFS23 0.2kW 0.64/1.9 Nm
HC-UFS43 0.4kW 1.3/3.8 Nm
HC-UFS73 0.75kW 2.4/7.2 Nm