Left direction
Right direction

Service

service2

Products

28_plc_3U

Contact

contactus

About us

2010-03-02_145730

Số người đang xem

We have 8 guests online

FanPage Facebook

Dãy sản phẩm Q PLC
Q CPU :
Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Basic Model QCPU
Q00JCPU
8k steps
256
2048
Q00CPU
8k steps
1024
2048
Q01CPU
14k steps
1024
2048
High Performance Model QCPU
Q02CPU
28k steps
4096
8192
Q02HCPU
28k steps
4096
8192
Q06HCPU
60k steps
4096
8192
Q12HCPU
124k steps
4096
8192
Q25HCPU
252k steps
4096
8192

 Q Process CPU
Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Q12PHCPU
124k steps
4096
8192
Q25PHCPU
252k steps
4096
8192

 Q Motion CPU
Mã hàng
Thông số kỹ thuật
Q172HCPU
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Q173HCPU
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Q172HCPU-T
SSCNET III compatible
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173HCPU-T
SSCNET III compatible
For 32-axis control
Teaching module compatible
Q172CPUN
For 8-axis control
Q173CPUN
For 32-axis control
Q172CPUN-T
For 8-axis control
Teaching module compatible
Q173CPUN-T
For 32-axis control
Teaching module compatible

 Q Redundant CPU
Mã hàng
Bộ nhớ CT
Main CPU, số I/O
Số điểm vào/ra
Q12PRHCPU
124k steps
4096
8192
Q25PHCPU
252k steps
4096
8192